Vold i nære relasjoner utgjør et stort samfunnsproblem. Ved vold i nære relasjoner har en krav på bistandsadvokat og voldsoffererstatning.

Den som blir utsatt for vold i nære relasjoner, typisk kvinnemishandling/familievold, har krav på bistandsadvokat og voldsoffererstatning fra gjerningsmannen eller Kontoret for voldsoffererstatning. En vil ha krav på både oppreisning og erstatning for økonomisk tap, og i noen tilfelle menerstatning.

Advokatene i Osloadvokatene bistår klienter over hele landet som har vært utsatt for vold i nære relasjoner. Vi samarbeider med Landsforeningen for voldsofre. Ta kontakt med oss dersom du er utsatt for familievold, så ordner vi med anmeldelse, besøksforbud, voldsalarm og voldsoffererstatning.

Les mer i personskadeportalens artikkel om ofrenes rettigheter etter vold i nære relasjoner.