Av advokatfullmektig Eirik Teigstad  M: teigstad@advokat.no  T: 932 83 220

Ta kontakt med en advokat dersom du har blitt utsatt for yrkesskade

Dersom du har blitt utsatt for yrkesskade kan du ha krav på erstatning fra forsikringsselskapet. I denne forbindelse er det viktig at du melder kravet innen visse frister, slik at erstatningskravet ikke foreldes. Ta kontakt med en advokat ved å benytte skjemaet under artikkelen.

Hvorfor benytte advokat ved yrkesskade?

Etter yrkesskader kan det oppstå vanskelige juridiske problemstillinger. Selv om NAV godkjenner en skade som yrkesskade, medfører ikke det nødvendigvis at forsikringsselskapet legger seg på NAV sin linje. Det kan altså bli spørsmål om forsikringsselskapet i det hele tatt er ansvarlig for yrkesskaden. Videre kan det oppstå vanskelige spørsmål i forbindelse med årsakssammenheng og økonomisk tap. Ta derfor kontakt med en advokat slik at at du får den erstatningen du har krav på.

Når det gjelder advokatutgifter er det slik at yrkesskadeforsikrer plikter å dekke rimelige og nødvendige juridiske utgifter til advokatbistand dersom de påtar seg ansvar for yrkesskaden. Dersom det blir tvist om hvorvidt forsikringsselskapet er ansvarlig, kan det være du har krav på fri rettshjelp i denne tvisten, avhengig av inntekt og formuesforhold.