For å unngå at rettigheter går tapt, skal arbeidsgiver sende melding om yrkesskaden til NAV. Du finner skjema for yrkesskade nedenfor.