Adekvans

Læren om adekvans beskriver hvor man skal trekke grensene for ertstaningsansvaret. Det er bare de adekvate følger av handlingen som er erstatningsmessige. Ved en trafikkskade kunne en for eksempel tenke seg at en av de involverte var på vei til et jobbintervju til en toppjobb i Pirato Securities, og at han ved å komme for sent gikk glipp av jobben og medfølgende høy lønn frem til pensjonsalder. Dette tapet er ikke en adekvat følge av trafikkskaden, og det økonomiske tapet er således ikke erstatningsmessig. Se påregnelig årsakssammenheng for en lengre utredning om advekvans / adekvat årsakssammenheng.

👤 Av advokat Eirik Teigstad



Jeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Uncategorized