Anke

Anke er et rettsmiddel som benyttes i norsk sivil og strafferett til å få overprøvet en dom, kjennelse eller beslutning til et høyere organ. Peder Ås vridde kneet sitt på jobb, og har gått til sak mot Statens Pensjonskasse for å få erstatning for yrkesskaden. Han taper i tingretten, men etter å ha konferert med personskadeadvokaten sin anker han dommen til lagmannsretten.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Uncategorized