Ansvarsgrunnlag

Ansvarsgrunnlag

Ansvarsgrunnlaget er det rettslige grunnlaget for å knytte erstatningsansvar til en handling, unnlatelse eller virksomhet. Det er et av grunnvilkårene for erstatning. I tillegg må det foreligge økonomisk tap, evt. grunnlag for menerstatning eller oppreisning, samt årsakssammenheng mellom den handling/virksomhet vi knytter ansvaret til og skaden/tapet.

Ved erstatning etter vold eller alle andre kritikkverdige handlinger eller unnlatelser bygger erstatningsansvaret på uaktsomhet (culparegelen).

Erstatning etter trafikkulykke bygger på bilansvaret, jfr. bilansvarsloven.

Erstatning for yrkessykdom eller yrkesskade etter arbeidsulykke bygger på yrkesskadeforsikringsordningen.

Ved erstatning etter feilbehandling er ansvarsgrunnlaget å finne i pasientskadeloven.

Voldsoffererstatningsordningen er et annet ansvarsgrunnlag som innebærer at en kan få erstatning fra staten dersom man har blitt utsatt for vold, tvang etc.

Videre kan ansvar bygge på det ulovfestede objektive ansvaret, samt legemiddelansvaret og arbeidsgiveransvaret.

Kontakt en erstatningsadvokat om du har spørsmål vedrørende erstatning. Våre advokater gir deg fri tilbakemelding.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!