Betingelseslæren

betingelseslæren

Temaet er årsakssammenheng. Spørsmålet er hva som skal til for at en kan si at det er ansvarsbetingende årsakssammenheng mellom et ansvarsgrunnlag og en skade/tap. Det kan jo være flere årsaker som spilt inn og ført til skaden/tapet. Reglene om årsakskrav har opptatt erstatningsadvokater i sterk grad.

Det er betingelseslæren som er hovedregelen for årsakskravet i norsk erstatningsrett

Betingelseslæren går ut på at en handling A anses som årsak til en skade B hvis B ikke hadde inntrådt hvis man tenker seg A borte. Da er A en nødvendig betingelse for at B skal inntre. Man skal altså sammenligne det faktiske hendelsesforløpet med et hypotetisk hendelsesforløp. Hva ville skjedd hvis man tenker den ansvarsbetingende handling/unnlatelse/innretning borte? Se P-Pille II (Rt. 1992 s. 64).

Motsatsen til betingelseslæren er hovedårsakslæren.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!