Bevis

Bevis skal bringe klarhet i en saks faktiske sider. Det er vitnebevis, dokumentbevis (for eksempel legejournaler), sakkyndige uttalelser og partnes forklaringer som utgjør de viktigste bevismidlene. I en erstatningssak om personskade ved nakkesleng etter en bilulykke vil forsikringsselskapet for eksempel kreve fremlagt legejournaler fra før ulykken og frem til rettssaken, samt sakkyndige erklæringer. Les mer om bevisbyrde og tvilsrisko.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Uncategorized