Bevisbyrde

Bevisbyrde

Det er den som krever erstatning som har bevisbyrden for at vilkårene for erstatning er oppfylt. Altså bevisbyrden for at det foreligger ansvarsgrunnlag og årsakssammenheng. Skadelidte har også bevisbyrden for tapets/erstatningens størrelse.

Skadelidte må sannsynliggjøre at alle vilkårene er tilstede, og dersom det ikke er mer sannsynlig at det er oppfylt enn ikke, så går tvilsrisikoen ut over ham.

Eksempel fra trafikkskade:

Peder Ås var ute og kjørte bil. Da han stoppet i et lyskryss ble han påkjørt bakfra av Marte Kirkerud. Peder fikk nakkesleng og pådro seg nakkesleng/whiplash i bilulykken.

Peder ble sykemeldt på grunn av nakkeskaden, og gikk etterhvert over på yrkesrettet attføring og uførepensjon. Han krevde erstatning fra forsikringsselskapet for det  økonomiske tapet som skyldtes trafiikkulykken, samt menerstatning.

Peder Ås har bevisbyrden for at vilkårene for personskadeerstatning er tilstede, herunder at bilulykken har ført til nakkeslengskaden, og at nakkeslengskaden har medført at han nå står utenfor arbeidslivet og har medført et økonomisk tap.

Omvendt bevisbyrde

I noen tilfelle er det rimelig at skadelidte ikke har bevisbyrden. Dette gjelder blant annet der forsikringsselskapet hevder at skaden ville inntrådt uansett (hypotetisk skadeforløp).

Eksempel fra yrkesskadeerstatning:

Ola Nordmann pådrar seg prolaps i ryggen i en arbeidsulykke. Han krever erstatning for yrkesskaden. Forsikringsselskapet som er er ansvarlig for arbeidsgivers yrkesskadeforsikring nekter å betale erstatning, da de hevder at Ola uansett ville fått ryggprolaps i den alvorlige bilulykken han var innlandet i dagen etter. Forsikringsselskapet har bevisbyrden for dette, og må sannsynliggjøre han uansett ville fått prolaps i ryggen.

Ved erstatning for mobbing på arbeidsplassen i form av diskriminering legges det også til grunn en omvendt bevisbyrde. En arbeidsgiver som blir beskyldt av en jobbsøker eller ansatt for å ha diskriminert arbeidstakeren må bevise at det ikke har skjedd et brudd på diskrimineringsloven.

Det er også flere tilfeller i personskaderetten der det legges til grunn en omvendt bevisbyrde til fordel for skadelidte.

advokathjelp til å kreve prisavslag og erstatning for mangler etter bilkjøp.

 

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!