Bilansvar : Erstatning for trafikkskade

Bilansvar: Erstatning for trafikkskade

Bilansvaret går ut på at ansvarsforsikringsselskapet til bilen er ansvarlig for skader som bilen er årsak til. Dette gjelder selvsagt også personskade. Bilansvarsloven forutsetter at det tegnes bilansvarsforsikring på alle biler. Den gjelder også andre motorvogner.

Bilansvaret er et objektivt ansvar

Bilansvarsloven forutsetter at ansvar for personskaden inntrer selv om ingen har opptrådt uaktsomt. Forsikringsselskapet blir altså ansvarlig for å yte erstatning selv om ingen har opptrådt klandreverdig.

Eksempel fra personskade etter trafikkulykke:

Torgeir skal rygge ut av parkeringsplassen sin da gassen henger seg opp. Bilen rygger i full fart inn i veggen bak, og Torgeir får intense nakkesmerter og det viser seg at han pådro seg nakkeskade i form av whiplash i ulykken. Her er det ingen som har opptrådt uaktsomt, men forsikringsselskapet blir ansvarlig for skadelidtes nakkesleng på objektivt grunnlag.

Ved bilulykke bør du kontakte en advokat som har spesialisert seg på erstatning etter trafikkskade

Selv om bilansvaret er et objektivt ansvar er det mange vanskelige medisinske og juridiske problemstillinger som skal vurderes i forhold til erstatning fra forsikringsselskapet. Dersom du har blitt skadet i en bilulykke burde du derfor ta kontakt med en advokat som har erfaring med erstatning etter trafikkskade. Erstatningsadvokater hjelper skadelidte å få høyere erstatning. Benytt skjemaet i høyre marg.

Les mer om erstatning etter bilulykke

I artikkelen om erstatning etter trafikkulykke er reglene om bilansvar nærmere redegjort for. Les mer om bilansvarsloven i den respektive artikkelen om bilansvarsloven.

hjelp av våre biladvokater ved reklamasjon av bilkjøp.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Uncategorized