Bilforsikring

Bilforsikring er obligatorisk etter bilansvarsloven

Bilansvarsloven forutsetter at alle biler har bilforsikring. Bakgrunnen er at biler volder mye ting- og personskade. Bilansvarsloven forutsetter riktignok bare at bilen har ansvarsforsikring, slik at de som er skadet i bilulykke kan kreve erstatning direkte fra forsikringsselskapet i stedet fra en muligens ressurssvak skadevolder(sjafør). Bilansvaret i bilforsikringen er dessuten objektivt, slik at en kan få erstatning for trafikkskade selv om ingen har opptrådt klandreverdig. Les mer om bilansvarsloven, erstatning etter bilulykke eller bilansvar ved å trykke på lenkene. Personskadeportalen har en egen artikkel om bruk av advokat ved erstatning etter trafikkskade.

Hva mer dekker bilforsikringen

Hva bilforsikringen dekker kommer an på forsikringsavtalen. Det er imidlertid noen dekninger som er relativt vanlig:

Hva dekker bilforsikring med delkasko

Det som typisk dekkes av delkasko er erstatning ved brann og tyveri, hærverk ved tyveriforsøk, brudd på bilen vinduer, redningshjelp (ofte kalt veihjelp). Når man kjøper delkasko i tillegg til den obligatoriske bilansvarsforsikringen medfører dette at bilforsikringen blir dyrere.

Hva dekker bilforsikring med full kasko

En annen vanlig variant av bilforsikring er kaskoforsikring. Denne dekker typisk det samme som delkasko, men i tillegg dekker den erstatning for bilulykke i form av velting, utforkjøring, kollisjon samt hærverk. Full kasko koster mer enn delkasko.

Bilforsikringsselskapet nekter å betale erstatning

Ved tvist med forsikringsselskapet angående bilforsikring kan en kostnadsfritt klage til finansklagenemnda. En kan også kontakte en forsikringsadvokat / erstatningsadvokat for å få advokathjelp. Les mer om hvor mye det koster å bruke advokat.

Få hjelp til å finne billig bilforsikring her.

Trykk her for advokathjelp til å heve bilkjøp.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!