Bonus pater familias

Bonus pater familias er et institutt fra romerretten som tidligere hadde sammenheng med culpavurderingen; altså vurderingen av om noen har opptrådt uaktsomt. Bonus pater familias betyr den gode familiefar. Dersom man handlet slik som bonus pater familias ville gjort, så handlet man ikke uaktsomt. Man slapp dermed å yte erstatning til skadelidte.

I culpavurderingen benytter man ikke lenger en slik ‘referanseperson’.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Uncategorized