Egenandelstak

Pasienter belastes som kjent med en egenandel når de mottar helsehjelp i Norge. Folketrygden opererer imidlertid med et egenandelstak slik at egenandelen for hvert enkelt år er begrenset til et beløp som inflasjonsjusteres hvert år.

Egenandelstak 1

Egenandelstak 1 gjelder følgende:

 • lege
 • psykolog
 • poliklinikk (sykehus)
 • røntgeninstitutt
 • pasientreiser
 • medisiner og utstyr på blå resept

Egenandelstak 1 de siste årene:

2004    kr. 1550,-
2005    kr. 1585,-
2006    kr. 1615,-
2007    kr. 1660,-
2008    kr. 1740,-
2009    kr. 1780,-
2010    kr. 1840,-
2011    kr. 1880,-
2012    kr. 1980,-
2013    kr. 2040,-
2014    kr. 2105,-

 

Egenandelstak 2

Egenandelstak 2 gjelder følgende:

 • undersøkelse og behandling hos fysioterapeut
 • enkelte former for tannsykdommer
 • opphold ved offentlig godkjent opptreningsinstitusjon
 • behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus – Rikshospitalet HF

Egenandelstak 2 de siste årene:

2012    kr. 2560,-
2013    kr. 2620,-
2014    kr. 2670,-

Kiropraktorbehandling er ikke en del av frikortordningen, men også her finnes det en refusjonsordning i folketrygden.

Den som er trafikkskadet, yrkesskadet eller som er utsatt for vold, har en tapsbegrensningsplikt og må i i utgangspunktet holde seg til de offentlige ytelsene. Egenandelene vil imidlertid være erstatningsmessig vernet, og kan kreves fra forsikringsselskapet eller fra Kontoret for voldsoffererstatning.

 

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

  Har jeg krav på erstatning?
  Har jeg krav på fri rettshjelp?
  Har jeg noen frister å forholde meg til?
  Send oss en uforpliktende e-post!