Erstatning ved ulykke på el-sparkesykkel

Erstatning ved ulykke på el-sparkesykkel

Hvis du som fører av en el-sparkesykkel skader andre, enten på fortau eller andre steder der fotgjengere har adgang, vil du kunne bli erstatning for det økonomiske tapet skadelidte blir påført. 

Skadevolders ansvar

I henhold til norsk rett kan føreren av en el-sparkesykkel bli erstatningsansvarlig dersom el-sparkesyklisten forsettlig eller uaktsomt påfører andre en personskade under syklingen, som fører til et økonomisk tap. Det skal ikke mye til før en handling på el-sparkesykkel blir ansett for å være uaktsom.

En el-sparkesyklist kan også bli erstatningsansvarlig for andre skader enn personskader, for eksempel at vedkommende skraper eller kolliderer med en bil. En ulykke kan også føre til skade på eiendom.

Dersom du har mottatt et erstatningskrav les mer her.

Forsikringsregler

I og med at det ikke er påbudt med ansvarsforsikring ved bruk av el-sparkesykler, vil det være eventuelle andre forsikringer som må dekke erstatningskravet, for eksempel innboforsikring. I de tilfellene der skadevolder ikke har en forsikring som dekker denne type hendelser risikerer du i værste fall å bli personlig erstatningsansvarlig for et millionbeløp. Som regel vil innboforsikringer ha et tak på 3 millioner kroner. Forsikringen vil heller ikke dekke kravet dersom handlingen anses for å være forsettlig.

Dersom du er i en situasjon der du selv blir skadet, må skaden dekkes av andre forsikringer som for eksempel ulykkesforsikringer. Forsikringer vil da ikke omfatte skade på selve sykkelen, eiendom eller andre gjenstander som ble skadet i ulykken.

Skadelidtes erstatningskrav

Hvis du har blitt påkjørt av en el-sparkesykkel vil du kunne kreve erstatning fra føreren av el-sparkesyklisten. Problemet oppstår i de tilfellene der skadevolder ikke har midler til å dekke erstatningskravet som er rettet mot seg.

Hvis du eksempelvis har ulykkesforsikring vil du kunne få deler av kravet ditt dekket fra ditt eget forsikringsselskap.

Dersom skaden er så stor at du varig faller utenfor arbeid er dette et erstatningskrav som ikke kan rettes mot din ulykkesforsikring. Dette kravet skal rettes mot skadevolder (føreren av el-sparkesyklisten som kjørte på deg). Problemet oppstår når det viser seg at vedkommende ikke har krav til å dekke ditt økonomiske tap.

Les også vår generelle artikkel om erstatning etter ulykke.

Kontakt en av våre advokater ved spørsmål om ditt krav

Er du usikker på om du har et erstatningskrav eller hvordan dette skal fremmes, kan du ta kontakt med en av våre erfarne advokater for en uforpliktende og gratis veiledningstime. Du kan enten kontakte en av advokatene på e-post eller telefon, eller benytte deg av skjema under så vil vi ta kontakt med deg.

Vanlige spørsmål

Bør jeg bruke advokat i slike tilfeller?

Ofte kan det være vanskelig å vurdere hva slags erstatningskrav du har og hvem dette skal rettes mot. Det vil derfor være hensiktsmessig å ha en advokat slik at kravet blir riktig fremmet. En av våre advokater kan også hjelpe deg med å undersøke om det finnes eventuelle forsikringsdekninger for ditt krav.

Anses el-sparkesykkel for å være motorvogn?

Det gjør det ikke. Det ble i 2018 gitt en forskrift som sier at el-sparkesykkel ikke er omfattet av reglene om kjøretøy i bilansvarslova.

Vil jeg som bruker av el-sparkesykkel være dekket av bilens ansvarsforsikring?

Nei, det vil du ikke. Dette fordi el-sparkesykkel ikke anses for å være motorvogn. Derfor er det heller ikke krav at du tegner ansvarsforsikring for å bruke el-sparkesyklene. Det er derfor svært viktig at du har innboforsikring.

Hva skjer i de tilfeller skadevolder er under 18 og ikke har innboforsikring?

Frem til fylte 18 år vil foreldrenes innboforsikring dekke barnets krav. Det er veldig viktig at barn som flytter hjemmefra og er folkeregistrert på en annen adresse tegner egen innboforsikring.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!