Erstatning etter personskade

Ved personskade kan en i mange tilfelle ha krav på erstatning. Hvorvidt en har krav på kompensasjon avhenger av hvordan eller i hvilken sammenheng skaden har skjedd. Artikkelen tar på en lettfattet måte for seg de vanligste ansvarsgrunnlagene. I tillegg til ansvarsgrunnlag må det også foreligge en viss naturlig sammenheng mellom ansvarshendelsen og et økonomisk tap (årsakssammenheng) – men dette er ikke tema for artikkelen.

Trafikkskader

Dersom du blir skadet i trafikken har du som hovedregel krav på erstatning fra det ansvarlige forsikringsselskapet. Bilansvarsloven forutsetter at alle motorvogner er tilknyttet en ansvarsforsikring som dekker bl.a. personskade. Dersom en blir påkjørt av en bilist som stikker av, eller dersom bilen ikke er forsikret, så vil Trafikkforsikringsforeningen overta erstatningsansvaret. Forutsetningen for at forsikringsselskapet pålegges ansvar er at motorvognen “gjer”(gjør) skaden, og dette favner så vidt at det nesten bare er i hypotetiske tilfelle at forsikringsselskapet ikke blir ansvarlig.

Yrkesskader

Etter yrkesskadeforsikringsloven er arbeidsgivere pålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. På samme måte som i trafikksaker så vil Yrkesskadeforsikringsforeningen ta over erstatningsansvaret ovenfor uforsikrede arbeidstakere.

 

 

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Uncategorized