2. feb. 2012 | Erstatning for mobbing

Mobbeoffer fikk erstatning etter mobbing på skolen

Kristiandsand kommune er i Høyesterett dømt til å betale tidligere skoleelev nesten en million kroner i erstatning etter at eleven ble mobbet og trakassert på grunnskolen i tiden 1987-1993.

Kommunen burde grepet inn

Vedkommende ble utsatt for langvarig psykisk mobbing fra medelever. Kommunen burde ha fanget opp at han var svært sårbar, og satt i gang hjelpetiltak. Saksøkers advokat anførte at kommunen er erstatningsansvarlig etter arbeidsgiveransvaret, ved at kommunens ansatte opptrådte uaktsomt. Både skolens ansatte og PP-tjenesten var kjent med den utstrakte mobbingen, og foreldrene hadde også tatt opp mobbingen med skolevesenet flere ganger. Selv om det ikke var så lett å identifisere hvorvidt hver enkelt ansatt hadde opptrådt klandreverdig, kom retten til at kommunens ansatte samlet sett er å bebreide. Skolen brøt også flere regler i opplæringsloven.

Utviklet angst og PTSD

Som følge av mobbingen utviklet offeret angst og PTSD, og falt etterhvert ut av studier ved NTNU. Det meste av erstatningen er da også erstatning for tapt inntekt.

Ikke første gang

Offerets advokat hevder det er første gang en kommune er dømt til å betale erstatning for mobbing. Dette medfører ikke riktighet, da det finnes flere eksempler fra underrettene. Men det er sannsynligvis første gang Høyesterett anerkjenner et slikt erstatningsansvar.

Fri rettshjelp

Avgjørelsen vil kanskje åpne for at flere tør å gå til sak mot kommunen for mobbing på skolen, eller for bebreidelse fra for eksempel barnevernet eller andre kommunale organer. I den forbindelse kan det være greit å kjenne til at innboforsikring og fri rettshjelp kan dekke hele eller deler av advokatkostnadene.  Dersom du vil ha en vurdering fra en personskadeadvokat vedrørende liknende saker kan du benytte skjemaet nedenfor.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!