18. Nov 2011 | Danmark: Høyesterett tilkjenner erstatning for psykisk skade

I en nylig avsagt høyesterettsdom fra Danmark tilkjennes en kvinnelig ansatt 50 000 kroner i erstatning for psykiske skader fra sin arbeidsgiver. Det er første gang i Danmark at en ansatt får erstatning fra arbeidsgiver for psykiske skader. Bakgrunnen var et helgeseminar med arbeidsplassen, hvor kvinnens leder i plenum tok opp problemet med dennes sykefravær, som visstnok var noe høyere enn snittet. Kvinnen følte naturlig nok at dette var en stor belastning, og gikk til erstatningssak mot arbeidsgiver. Høyesterett anså at arbeidsgiverens handlemåte var kritikkverdig, og tilkjente kvinnen erstatning for de psykiske skadene. I Norge er det klart fastslått at psykiske skader gir grunnlag for erstatning. Les mer om erstatning for personskade i Danmark.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!