Erstatning for personskade i Norge

Turister, fremmedarbeidere og andre utlendinger er som hovedregel dekket av norske forsikrings- og erstatningsregler dersom de blir skadet i Norge. Ved arbeidsulykker har man krav på erstatning for yrkesskaden, ved feilbehandling kan en få kompensasjon fra Norsk pasientskadeerstatning, og ved bilulykke vil en ha krav på erstatning fra forsikringsselskapet. Advokatutgifter vil som hovedregel dekkes som en del av oppgjøret, slik at det ikke er noen stor risiko å kontakte en advokat. Det vil være vanskelig å fremme saken sin uten advokat, ettersom de færreste kjenner til norsk erstatningsrett.

Yrkesskade i Norge

Alle norske arbeidsgivere er pålagt å tegne yrkesskadeforsikring. Dersom du blir skadet på jobb for en norsk bedrift vil du derfor kunne kreve erstatning fra firmaet sitt forsikringsselskap. Dersom det er snakk om en arbeidsulykke som forsikringsselskapet hefter for, vil selskapet også være ansvarlig for utgifter til juridisk bistand.

Trafikkskade

Ved personskade etter bilulykke i Norge vil du som hovedregel ha krav på erstatning fra forsikringsselskapet. Også her vil det ansvarlige forsikringsselskapet dekke advokatutgiftene.

Pasientskade

Dersom du blir feilbehandlet ved et norsk sykehus, legekontor eller liknende, vil du ha krav på pasientskadeerstatning. “Feilbehandling” er en noe forenklet beskrivelse av ansvarsgrunnlaget. Poenget er at alle som blir behandlet ved helseforetak i Norge er dekket av pasientskadeloven. Erstatningssaken behandles av Norsk pasientskadeerstatning(NPE). NPE dekker ofte juridske utgifter dersom du ikke snakker norsk, eller dersom kommunikasjon blir vanskelig av andre grunner.

Erstatningsadvokat

Ved skade i Norge kan du ta kontakt med en erstatningsadvokat ved å bruke skjemaet under eller sende mail til teigstad [a] advokat.no.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!