05. Juni 2012 | Lave erstatningsbeløp etter terrorangrepet 22. juli

Voldsoffererstatning etter terrorangrepet

Voldsoffererstatning etter terrorangrepetKontoret for voldsoffererstatning har nå behandlet de første kravene om erstatning etter terrorangrepet 22. juli. Bistandsadvokatene er skuffet over lave oppreisningsbeløp.

Pilotsakene er nå behandlet av Kontoret for voldsoffererstatning. Disse sakene er ment å gi veiledning for oppreisningsbeløp i tusenvis av senere voldsoffersøknader i Kontoret for voldsoffererstatning. Oppreisning er en tort og svie-erstatning for den krenkelsen man har blitt utsatt for, og sentrale momenter er blant annet handlingens objektive grovhet og skadevolders skyld. Det er derfor rimelig med høy oppreisning i terrorsaken, da det er den mest alvorlige og grusomme straffbare handlingen i Norge i moderne tid.

Her er en oversikt over hva bistandsadvokatene søkte om i noen av pilotsakene, samt hvilke beløp Kontoret for voldsoffererstatning kom til:

Etterlatte som mistet sine barn: Søkt om 500 000 kroner. Tilkjent 200 000 kroner.
Skadelidte med betydelige skader: Søkt om 600 000 kroner. Tilkjent 300-350 000 kroner.
Fornærmede på utøya som ikke har betydelige skader: Søkt om 500 000 kroner. Tilkjent 150-200 000 kroner.
Regjeringskvartalet: Søkt om 300 000 kroner. Tilkjent 75-100 000 kroner.
Båtmennene ved Utøya: Søkt om 300 000 kroner. Tilkjent 75 000 kroner.

Bistandsadvokatene vil sannsynligvis klage vedtakene om erstatning inn for Erstatningsnemnda, der det etter planen skal avholdes muntlige møter med bistandsadvokatene og den enkelte fornærmede. Dette bidrar til en mer domstolsliknende og bedre behandling av voldsoffererstatningssakene, først og fremst fordi de fornærmede får forklart historiene sine direkte ovenfor Erstatningsnemnda fremfor en skriftlig behandling.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!