Erstatningsrettens-kilder

Erstatningsrettens kilder er i stor grad ulovfestet, og innholdet i erstatningsretten har blitt utviklet i et samspill mellom domstolene og juridisk teori. Domstolene har skapt prejudikater som har blitt systematisert i den juridiske erstatningsrettsteorien.

Erstatningsretten bærer stor breg av dette, og det er i stor grad nødvendig med skjønnsmessige regler. I den grad erstatningsretten har blitt lovregulert er dette ofte kun kodifiseringer , og ved tolking av reglene må en som ofest se hen til rettspraksis. Et eksempel er ved utmåling av personskadeerstatning, skadeserstatningsloven § 3-1.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Uncategorized