16. Okt. 2012 | Foreldelse av voldsoffererstatning

Foreldelse av voldsoffererstatning

Når foreldes krav om voldsoffererstatning? Kun 1 av 10 erstatningsberettigede søker om voldsoffererstatning. Mange tror nok feilaktig at kravet er foreldet.

Den som har lidd personskade som følge av en straffbar handling etter 1. januar 1975 kan søke om voldsoffererstatning. Foreldelsesreglene ved Kontoret for voldsoffererstatning er svært romslige sammenlignet med vanlige foreldelsesregler. Dette medfører at man ofte kan få erstatning for f.eks voldtekt eller seksuelle overgrep som har skjedd tilbake på 1970- og 1980-tallet.

Les mer om foreldelse av voldsoffererstatning eller kontakt en bistandsadvokat for å få hjelp til å søke.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!