Hvor mye koster advokathjelp?

Mulighetene for å få dekket advokatsalæret av skadevolder er noe avhengig av hva slags ansvarsgrunnlag en står ovenfor.

Advokat, trafikkskade

Det ansvarlige forsikringsselskapet dekker som hovedregel utgiftene til juridisk bistand. Etter skadeserstatningsloven § 3-1 er det på det rene at “rimelige og nødvendige” utgifter til advokat i personskadesaker etter trafikkulykke inngår som en alminnelig del av erstatningen. I praksis foregår dette ved at selskapet betaler advokaten fortløpende.

Advokat, yrkesskade

Samme som advokathjelp etter trafikkskade, jfr. ovenfor. Også i slike saker er det så stor interessemotsetning og komplekse saker at lovgiver/rettspraksis har funnet det rimelig at forsikringsselskapene dekker skadelidtes nødvendige og rimelige utgifter til advokatbistand.

Hvor mye koster advokat ved personskade
Hvor mye koster advokathjelp ved personskadesaker?

 

Advokat, pasientskade

Dersom Norsk pasientskadeerstatning vedtar ansvar for pasientskaden vil de dekke advokatutgiftene slik at du kan få hjelp til erstatningsutmålingen. I noen tilfelle kan du og få dekket hjelp til å utforme og sende inn søknaden. Norsk pasientskadeerstatning sørger selv for å få saken tilstrekkelig opplyst, men det kan være en fordel å benytte seg av advokat også i denne prosessen.

Advokat, voldsoffererstatning

Her vil man ha ulike muligheter til å få dekket advokatbistand gjennom ordningen med bistandsadvokat og fri rettshjelp. Ved sivilt søksmål direkte mot skadevolder kan en også få dekket deler av advokatbistanden gjennom innboforsikringen.

Øvrige ansvarsgrunnlag

Ta gjerne kontakt gjennom skjemaet “spør advokaten” dersom du lurer på om du kan få dekket advokatbistand i din personskadesak.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Uncategorized