Jusleksikon

A

Adekvans

Adekvat årsakssammenheng

Advokat

Advokathjelp

Advokatfullmektig

Aksept av risiko

Aktor

Alderspensjon

Alternativ medisin – erstatning for utgifter til

Anke

Ansvar

Ansvarsforsikring

Ansvarsgrunnlag

Ansvarssubjekt

Arbeidsgiveransvar

Arbeidsgiveravgift

Arbeidsulykke

Avkortning

B

Barn og foreldres erstatningsansvar

Begunstiget

Behandlingsutgifter

Betingelseslæren

Bevis

Bevisbyrde

Bilansvar

Bilforsikring

Billighetserstatning

Bilulykke

Bistandsadvokat

Bonus pater familias

Borgerlige rettskrav

C

Culparegelen

D

Dyrs erstatningsanvar

E

Egenandelstak

Engangserstatning

Erstatning

Erstatning for personskade i Norge

Erstatningsgrunnlag

Erstatningsrettens historie

Erstatningsrettens rettskilder

Erstatningsutmåling

F

Force majeure

Fri rettshjelp

Foreldelse voldsoffererstatning

G

Grunnvilkårene for erstatning

L

Legemiddelansvaret

Lemping av erstatningsansvar

Lov om yrkesskadeforsikring

M

Medvirkning

N

Nødverge

O

Oppreisning

P

Personskadeforbundet

Påregnelighet

S

Standardisert personskadeerstatning (NOU)

U

Uaktsomhet

Ulovfestet objektivt ansvar

Ulykkesforsikring

V

Voldsoffererstatning

Voldsoffererstatning ved vold i utlandet

Y

Yrkesskade

-Advokat yrkesskade

-Menerstatning yrkesskade

Ø

Økonomisk tap

Å

Årsakssammenheng

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Uncategorized