04. Mai 2012 | Flere kan ha krav på voldsoffererstatning etter terrorangrepet 22. Juli

Krav på voldsoffererstatning etter terrorangrepet 22. Juli
Av advokatfullmektig Eirik Teigstad  M: teigstad@advokat.no  T: 932 83 220

Bistandsadvokatene i terrorsaken etter 22. Juli har nå levert inn de 13 “pilotsakene” til Kontoret for voldsoffererstatning. Disse voldsoffersøknadene skal tjene som rettesnor for erstatningsnivået for de andre sakene hva gjelder oppreisningsbeløp. Det antas at flere tusen som oppholdt seg i Oslo sentrum kan ha krav på voldsoffererstatning.

[quote]flere tusen som oppholdt seg i Oslo sentrum kan ha krav på voldsoffererstatning[/quote]

Det er argumentert for oppreisningsbeløp på mellom 100 000 – 300 000 kroner for de som ble mer eller mindre involvert eller skadet i regjeringskvartalet og på Utøya. Svært mange mennesker oppholdt seg i Oslo sentrum denne fredags ettermiddagen, og det er antatt at flere tusen av disse kan ha et krav på erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning, selv om de ikke ble fysisk skadet. De fleste har nok ikke tenkt over at de kan søke voldsoffererstatning. Dette gjelder for øvrig generelt, og ikke bare i terrorsaken. Man regner med at bare 10 prosent av de som har krav på erstatning søker om dette.

Foruten oppreisning kan mange ha krav på å få dekket sitt økonomiske tap, samt menerstatning dersom det er tale om varige og betydelige skader. Typiske utgifter vil være behandlingsutgifter, transportutgifter, ødelagte klær, inntektstap mv.

Erstatningsbeløp etter terrorangrepene 22. Juli

Pilotsaksgruppen anfører at oppreisningsnivået bør ligge slik for de ulike kategoriene av berørte etter terrorangrepet 22. Juli:

Etterlatte som mistet sine barn: 500 000 kroner.
Skadelidte med betydelige skader: 600 000 kroner.
Fornærmede på utøya som ikke har betydelige skader: 500 000 kroner.
Fornærmede i Oslo sentrum, som oppholdt seg innen en radius på noen hundre meter fra regjeringskvartalet: 300 000 kroner.
Båtmennene ved Utøya: 300 000 kroner.

[quote]I de fleste tilfelle vil advokatbistand til søknad om voldsoffererstatning være dekket av det offentlige[/quote]

Advokatutgifter i saker om voldsoffererstatning

I de fleste tilfelle vil advokatbistand til søknad om voldsoffererstatning være dekket av det offentlige. For det første kan advokat i mange tilfelle dekkes gjennom ordningen med bistandsadvokat, fri rettshjelp eller ved direkte utgiftsdekning fra Kontoret for voldsoffererstatning. Ta gjerne kontakt på telefon 932 83 220 eller ved å bruke skjemaet dersom du lurer på om du kan ha krav på voldsoffererstatning.

Av advokatfullmektig Eirik Teigstad  M: teigstad@advokat.no  T: 932 83 220

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!