leksikon

leksikon

Farlig bedrift

Flyansvar

Folketrygd

Force majeure

Foreldelse

Fornærmede

Forsikring

Forsikringsavtale

Forsikringsbedrageri

Forsikringsbevis

Forsikringsplikt

Forsikringsselskap

Forsikringstaker

Forsikringstilfelle

Forsikringsverdi

Fri rettshjelp

G

Gjensidige forsikring

Grov uaktsomhet

Grunnbeløpet

Gruppelivsforsikring

Grunnvilkårene for erstatning

H

Hendelig uhell

Hovedårsakslæren

Høyesterett

I

Incest

Informasjonsplikt

Inngangsinvaliditet

Inntektsevne

J

Jernbaneansvar

K

Kapitalisering

Kollektiv forsikring

Kollektiv skadeforvoldelse

Kombinert forsikring

Kontoret for voldsoffererstatning (KFV)

L

Legemiddelansvar

Lemping

Livsforsikring

Livsforsikringsregister

Livsforsikringsselskap

M

Medvirkning

Menerstatning

Motorvognansvar

Motorvognforsikring

N

Nakkesleng (whiplash)

Norsk pasientskadeerstatning

O

Objektivt ansvar

Opplysningsplikt

Oppreisning

P

Pasientskadeerstatning

Pensjon

Personforsikring

Personskade

Personskadeadvokat

Prolaps

Psykisk skade

Påregnelighet

R

Rettferdsvederlag

Rettshjelpforsikring

Rettspraksis

S

Sikkerhetsforskrift

Siktet

Skadeevne

Skadeforsikringsselskap

Skadelidte

Skadelidtes medvirkning

Skademelding

Skadeserstatning

Skadevolder

Skyld

Solidarisk ansvar

Sparebank 1 forsikring

Statens pensjonskasse

Sumforsikring

Sykepenger

T

Tap av forsørger

Tap i fremtidig erverv

Tapsbegrensningsplikt

Terminerstatning

Tort og svie

Trafikkforsikring

Trafikkskade

Trygderetten

U

Uaktsomhet

Uføregrad

Uføreforsikring

Uførepensjon

Ulykkesforsikring

Utmåling

V

Varige men

Voldsoffererstatning

Voldtekt

Y

Yrkesrettet attføring

Yrkesskade

Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadetrygd

Ø

Økonomisk tap

Å

Årsakssammenheng

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!