Yrkesskadeerstatning : Lov om yrkesskadeforsikring

Dersom du har blitt skadet i en arbeidsulykke på jobben vil du kunne ha krav på erstatning fra arbeidsgivers forsikringsselskap. Lov om yrkesskadeforsikring gjelder personskader eller sykdom som en person har fått under utføring av sitt arbeid. Altså gjelder loven også yrkessykdom, som f.eks langvarig påvirkning av asbest.

Objektivt ansvar for yrkesskader

Lov om yrkesskadeforsikring innfører et automatisk objektivt ansvar. Arbeidsgiveren/ forsikringsselskapet som arbeidsgiver har tegnet yrkesskadeforsikring i hefter for skader som skyldes arbeidsplassen.

Plikt til å tegne yrkesskadeforsikring

Det objektive ansvaret støttes av forsikringsplikt. Evt. må forsikringskollektivet dekke erstatning etter yrkesskade dersom arbeidsgiver ikke har tegnet forsikring.

Lempelig beviskrav

Kravet om årsakssammenheng er lempelig til fordel for arbeidstakeren.Yrkesskade/yrkessykdom: Arbeidsgiveren må bevise sykdommen/skaden åpenbart ikke stammer fra jobben. Dersom det er flere årsaker, for eksempel disposisjon for kreft samt at en har jobbet med asbest, vil forsikringsselskapet hefte med mindre det er helt spesielle tilfeller.

Aksept av risiko

Aksept av risiko gjelder ikke i det hele tatt. Aksept av yrkessrisiko eksisterer ikke.

Standardisert erstatning etter yrkesskade

Den største nyvinningen i lov om yrkesskadeforsikring er at den oppstiller standardisert erstatning for fremtidig inntektstap. Se forskrift om standardisert erstatning etter yrkesskade, Lovdata.

Bruk advokat med erfaring fra yrkesskader

Dersom du har blitt utsatt for en arbeidsulykke bør du ta kontakt med en personskadeadvokat slik at du får riktig erstatning etter yrkesskaden. Bruk en advokat med særlig innsikt i yrkesskadeerstatning. Dersom du vil ha gratis tilbakemelding fra en advokat kan du bruke skjemaet i høyre marg.

Se lov om yrkesskadeforsikring av 16.06.1989 nr. 65 på Lovdata.

Se flere uttrykk om erstatning og forsikring i Forbrukernorge sin forsikringsordbok.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Uncategorized