16. Mars. 2012 | Får millionerstatning av Norsk pasientskadeerstatning etter fødselsskade

Gjengangeren: Mattias(10) som ble alvorlig handikappet etter en fødselsskade, har nå vunnet frem i tingretten med erstatningssaken mot Pasientskadenemnda. Til sammen er han tilkjent over 10 millioner kroner i pasientskadeerstatning etter feilbehandlingen.

I følge skadelidtes personskadeadvokat Roander, er noe av det mest interessante ved dommen at en del av den tilkjente erstatningen relaterer seg til de pårørendes inntektstap i de periodene de har måttet være hjemme og ta seg av sin handikappede sønn. Det gjenstår imidlertid å se om Pasientskadenemnda anker tingrettens dom.

Dersom du trenger advokathjelp i forbindelse med personskade som pasientskade, yrkesskade eller trafikkskade kan du ta kontakt med våre advokater ved å bruke skjemaet under.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!