26. Sep. 2011 | Dramatisk økning i antall overfallsvoldtekter

Aftenposten skriver i dag at det har blitt anmeldt 56 overfallsvoldtekter i de 5 største byene i landet så langt i år. Det har blitt innhentet statistikk fra politiet i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand. Undersøkelsen viser for det første en dramatisk økning i forhold til tidligere, samt at overfallsvoldtekter ikke bare er et problem i Oslo.

Oslo topper voldtektsstatistikken

Oslo topper riktignok statistikken med 39 anmeldelser av voldtekter som kan kategoriseres som “overfallsvoldtekt” hittil i år, mot 24 anmeldelser i fjor. I Bergen er det anmeldt 9 overfallsvoldtekter i 2011, mens tallet for Trondheim er 4. I Stavanger og Kristiansand er det anmeldt 3 overfallsvoldtekter i hver by. I Oslo er det i noen tilfelle snakk om særlig graverende gruppevoldtekter.

Lav oppklaringsprosent av overfallsvoldtekter

Politiet melder om at overfallsvoldtektene er særlig vanskelige å etterforske. Ofte blir det ikke levert anmeldelse før etter en uke eller mer, og da er det for sent å sikre biologiske spor. Politiet har også behov for å innhente avhør fra personer som kan ha vært i nærheten på gjerningstidspunktet. Politiet oppfordrer derfor å ta kontakt umiddelbart.

Rettsikkerhet ved voldtekt

Å bli utsatt for voldtekt er en enorm psykisk belastning. Mange orker ikke tanken på prosessen som følger av en anmeldelse, med etterfølgende etterforskning og straffesak. Denne kjensgjerningen er grunnlaget for opprettelsen av bistandsadvokatordningen, som du kan lese mer om i artikkelen om bistandsadvokater. Bistandsadvokatens rolle er kort sagt å ivareta den fornærmedes interesser i alle plan av saken, fra før anmeldelse er inngitt og selv etter straffedom i siste instans med tilhørende erstatnings- og oppreisningskrav. Personskadeportalen kan sette deg i kontakt med en advokat i ditt nærområde som arbeider med bistandsadvokatsaker.

Les om anmeldelse av seksuelle overgrep på Overgrep.no.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!