Økonomisk tap

I norsk erstatningsrett har det vært lite rom for erstatning for ikke-økonomisk tap. En vil ikke få erstatning for savnet etter katten sin, som ble påkjørt i bilulykke. Det som erstattes er det tap en lider som følge av personskaden. For eksempel vil den som har fått nakkesleng i trafikkskade ha krav på erstatning dersom han blir ufør og dermed får inntektstap. Den som har blitt yrkesskadet i en arbeidsulykke vil også ha krav på å få dekket eks. egenandeler til lege og advokatutgifter til erstatningsadvokaten.

Det finnes dog et par erstatningsposter som gjelder ikke-økonomisk tap.

Oppreisning og menerstatning

Menerstatning tilkjennes ved personskade som medfører varig medisinsk invaliditet av en viss grad. Oppreisning er aktuelt ved grovt uaktsomme og forsettlige skadevoldende handlinger, f.eks oppreisning etter voldtekt. Oppreisning er ment som en kompansasjon for den krenkende handlingen en har blitt utsatt for. Ved handlinger som voldtekt ol. har man for øvrig krav på bistandsadvokat. En kan og få oppreisning etter trafikkulykke dersom sjåføren har opptrådt grovt uaktsomt.

Ved spørsmål om erstatningsutmåling kan du ta kontakt med en personskadeadvokat ved å bruke skjemaet i margen.

 

 

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Uncategorized