Pasientskade

I 2010 ble det innvilget hele 1311 søknader om pasientskadeerstatning. Kilde: NPE.

Dersom du har blitt påført en personskade under behandling i helsevesenet kan du ha krav på erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning. Ettersom det ligger i helsevesenets natur at behandling alltid er forbundet med en viss risiko for skade, er det en forutsetning for pasientskadeerstatning at skaden skyldes en svikt i behandlingen.

Rent praktisk består saksbehandlingen i Norsk pasientskadeerstatning av en søknadsrunde, og en utmålingsrunde dersom en får medhold i søknaden. I omtrent en tredel av søknadene blir det påvist svikt i behandlingene. Begge saksbehandlingsrundene tar ca. 1 år hver. Norsk pasientskadeerstatning sørger for å få saken belyst på egenhånd, slik at det under søknadsrunden er mindre behov for advokatbistand. Norsk pasientskadeerstatning vil derfor i få tilfelle erstatte bistand til advokat for hjelp ved søknaden.

Dersom en får medhold i at det er en pasientskade derimot, skal erstatningen utmåles etter de vanlige regler som gjelder ved andre personskader som for eksempel yrkesskade og trafikkskade. Under denne erstatningsutmålingen vil Norsk pasientskadeerstatning dekke utgiftene til advokat. Det vil være fordelaktig å velge en advokat som har erfaring innen pasientskadeerstatning.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!