17. Nov 2011 | Erstatning etter PTSD: Traumatiske hendelser gir livslange psykiske senskader

Av advokatfullmektig Eirik Teigstad  M: teigstad@advokat.no  T: 932 83 220

Dersom en sliter med psykiske problemer ett år etter å ha bli traumatisert kan det være at senskadene vil følge en resten av livet. Dette følger av doktoravhandlingen til Hans Jakob Bøe: ”Posttraumatisk stress: en kontrollert studie av overlevendes helse 27 år etter Aleksander L. Kielland-ulykken.”

Ikke uventet er det sammenheng mellom hendelsens alvorlighetsgrad og sannsynligheten for å få varige mén. Momenter som spiller inn for varigheten av PTSD er hvor nære man følte man var å dø, hvorvidt og i hvilken grad en ble fysisk skadet og om man mistet noen nærstående. Les hele artikkelen på St. Olav hospital sitt nettsted.

I erstatningsretten er det slik at psykisk skade er likestilt med fysisk skade. En kan derfor få erstatning for psykiske skader etter voldsepisoder og andre traumatiske hendelser.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!