11. mars 2013 | Ekstra tiltak mot vold i nære relasjoner

Ekstra tiltak mot vold i nære relasjoner

VOLD I NÆRE RELASJONER: Regjeringen har lagt frem stortingsmeldingen “Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner” hvor det foreslås en rekke tiltak for å styrke arbeidet mot vold i nære relasjoner.

Statens barnehus er et av tiltakene som skal styrkes. Det er bevilget rundt 25 millioner kroner til dette formål, samt fem millioner kroner til å teste ut et liknende tiltak for voksne som opplever vold i nære relasjoner.

I tillegg vil det innføres regler om at helsepersonell skal spørre alle gravide hvorvidt de blir utsatt for vold i hjemmet. Det vil også bli opprettet en tilskuddsordning på 8 millioner kroner for organisasjoner som arbeider mot vold i nære relasjoner. Det settes også av 10 millioner kroner til forskning, og 7 millioner kroner til forebygging.

Bistandsadvokat og voldsoffererstatning ved vold i nære relasjoner

Den som er utsatt for familievold har et ubetinget krav på bistandsadvokat, og vil også kunne søke voldsoffererstatning. Bistandsadvokaten vil hjelpe til med å anmelde saken, og å følge opp etterforskningen hos politiet. Han blir også med i straffesaken, og bistår med å søke om voldsoffererstatning. Advokaten dekkes av det offentlige, og det koster derfor ingenting å ta kontakt for en uforpliktende samtale. Våre advokater har lang erfaring med å bistå voldsutsatte kvinner og menn. Kontakt oss ved å benytte skjemaet nedenfor eller ved å ringe 932 83 220.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!