ulykkesforsikring

En ulykkesforsikring er en forsikringsavtale som kommer til utbetaling ved ervervsmessig uførhet og død. Forutsetningen er at skaden eller dødsfallet er en følge av en plutselig og ytre begivenhet (ulykke) som rammer legemet. Et eksempel kan være at en klatrer på en stige, og et av trinnene brekker slik at man faller ned til bakken og pådrar seg en alvorlig personskade. Forsikringen gjelder uavhengig av om det skjer på jobb eller i trafikken, og kommer således som utbetaling i tillegg til evt. erstatning for yrkesskade eller trafikkskade.

Ulykkesforsikring
Ulykkesforsikring

Det kreves som hovedregel at ulykken fører til minst 15% varig medisinsk invaliditet. Erstatningen blir utbetalt etter en forhåndsavtalt forsikringssum, som beregnes etter hvor høy den varige medisinske invaliditetsgraden er. For å skille seg ut har noen av selskapene avtalt høyere forsikringsutbetaling for de som blir hardt skadet, og de fleste selskapene har i en eller annen form inntatt refusjon av behandlingsutgifter i dekningen. Du kan lese mer om ulykkesforsikring her.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Uncategorized