Grunnvilkårene for erstatning

For at erstatningsplikt skal oppstå forutsettes det at de tre grunnvilkårene for erstatning er oppfylt. Denne artikkelen er ment mer som en oversikt, og du kan lese mer om de ulike vilkårene ved å følge lenkene.

Ansvarsgrunnlag

For det første må det foreligge et ansvarsgrunnlag å knytte ansvaret til. Det finnes mange ulike ansvarsgrunnlag i norsk erstatningsrett:

Culpa (uaktsomhet)
Arbeidsgiveransvaret
Bilansvaret (trafikkskade)
Ansvaret for yrkesskader
Forurensningsansvaret
Det ulovfestede objektive ansvaret

Økonomisk tap

For det andre må det som hovedregel foreligge et økonomisk tapskadelidtes hånd. Altså et tap som kan fastsettes etter en objektiv økonomisk målestokk. Hjemmel for dette er skadeserstatningsloven § 3-1 for personskade og § 4-1 for tingsskade. Affeksjonsverdi erstattes ikke. Det finnes dog praktiske unntak når det gjelder personskade; menerstatning og oppreisning (tort og svie).

Påregnelig/adekvat årsakssammenheng

For det tredje må det foreligge påregnelig årsakssammenheng mellom den skadevoldende handling og skadelidtes økonomiske tap. Ikke enhver fjern årsakssammenheng gir rett til erstatning.

Spør en advokat med spesialisering innen personskade om vilkårene er oppfylt i din personskadesak. Bruk skjemaet til høyre for artikkelen.

 

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Uncategorized