10. Juni 2012 | Bistandsadvokat og voldsoffererstatning ved vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner utgjør et stort samfunnsproblem. Ved vold i nære relasjoner har en krav på bistandsadvokat og voldsoffererstatning.

Den som blir utsatt for vold i nære relasjoner, typisk kvinnemishandling/familievold, har krav på bistandsadvokat og voldsoffererstatning fra gjerningsmannen eller Kontoret for voldsoffererstatning. En vil ha krav på både oppreisning og erstatning for økonomisk tap, og i noen tilfelle menerstatning.

Advokatene i Advokatfirmaet Teigstad bistår klienter over hele landet som har vært utsatt for vold i nære relasjoner. Vi samarbeider med Landsforeningen for voldsofre. Ta kontakt med oss dersom du er utsatt for familievold, så ordner vi med anmeldelse, besøksforbud, voldsalarm og voldsoffererstatning.

Les mer i personskadeportalens artikkel om ofrenes rettigheter etter vold i nære relasjoner.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!