18. Mars 2013 | Ble tilkjent 1,4 millioner i voldsoffererstatning

Ble tilkjent 1,4 millioner i voldsoffererstatning

Advokat Eirik Teigstad bisto mannen som ble varig skadet etter et overfall i Oslo i 2008. Mannen ble tilkjent over 1,4 millioner kroner i voldsoffererstatning.

Vedkommende var på vei hjem fra en hyggelig kveld ute med noen venner da han ble utsatt for umotivert vold i Karl johansgate en sen høstkveld i 2008. Som følge av volden fikk han varige og omfattende hodeskader, i tillegg til psykiske traumer. Han ble arbeidsufør som følge av volden, og har dermed lidt et stort tap i form av tapt inntekt. Dette tapet har blitt erstattet fortløpende av Kontoret for voldsoffererstatning. I tillegg har han mottatt erstatning i form av menerstatning for tapt livskvalitet, og oppreisning for krenkelsen han var utsatt for. Han har nå nådd den øvre grensen for hva han kan motta i voldsoffererstatning

Les om saken i Dagbladet eller på NRK.

Advokatbistand ved søknad om voldsoffererstatning

Dersom du har blitt utsatt for vold eller andre krenkelser så kan det være at du har krav på voldsoffererstatning. Kontakt Eirik Teigstad ved å ringe 932 83 220, eller ved å benytte skjemaet nedenfor. Advokatutgifter dekkes som regel av offentlige ordninger i denne type saker.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!