Erstatningsansvar for barn?

Har barnet ditt forårsaket skade? Foreldre er pliktig til å erstatte skade voldt av barn og ungdom under 18 år, såfremt foreldrene har latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det som er rimelig å kreve etter forholdene for å hindre skadeforvoldelse. Også barn kan bli erstatningsansvarlige dersom skade … Continue reading Erstatningsansvar for barn?