Bistandsadvokat

bistandsadvokat

En bistandsadvokat er en advokat som bistår og ivaretar interessene til fornærmede som har vært utsatt for visse typer krenkelser. Tradisjonelt var det kun fornærmede i voldtektssaker som fikk oppnevnt advokat. Dette var begrunnet i den store belastningen ved avhørene der fornærmede måtte greie ut om tidligere seksuell adferd mm.

Med årene har bistandsadvokatordningen utviklet seg til også å gjelde andre straffbare forhold, i noen tilfelle også rene voldssaker. Retten til bistand inntrer allerede før anmeldelse har funnet sted. Merk at også forsøk og medvirkning gir samme rett til oppnevning av bistandsadvokat.

Bistandsadvokatens rolle

Bistandsadvokatens rolle er spesifisert i straffeprosessloven § 107c. Advokatens rolle er å bistå deg i forbindelse med kontakt med politiet og en eventuell rettssak. Advokaten kan være med deg på avhør hos politiet, og bistå gjennom hele etterforskningen av saken. Advokaten skal bistå under prosessen i å få gjerningsmannen tiltalt og dømt, samt å fremme erstatningskrav på vegne på klienten, herunder voldsoffererstatning til kontoret for voldsoffererstatning. Videre skal bistandsadvokaten sørge for at at den psykiske påkjenningen blir minst mulig for fornærmede. Bistandsadvokaten skal også hjelpe fornærmede med støtte gjennom samtaler, informasjon og skaffe eventuell hjelp fra psykolog og liknende.

Under en eventuell rettssak vil det være bistandsadvokaten som skal stille spørsmål til tiltalte, vitner og sakkyndige på vegne av fornærmede eller etterlatte. Det vil være bistandsadvokaten som fremmer et eventuelt erstatningskrav fornærmede og etterlatte har.

Hvem har krav på bistandsadvokat?

Hvem som har krav på bistandsadvokat følger av straffeprosessloven § 107a. Som hovedregel kreves det at den straffbare handlingen har skjedd i Norge.

Dersom du har blitt utsatt for vold, herunder familievold, blitt utsatt for seksuelt overgrep, incest, er offer for misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller psykiske forhold eller det foreligger menneskehandel eller brudd på besøksforbud vil du ha krav på bistandsadvokat.

Retten kan også oppnevne bistandsadvokat i andre tilfeller enn de nevnte der sakens art og karakter tilsier det. Retten vil i disse tilfellene foreta en konkret vurdering av din sak. Ta kontakt med en av våre advokater dersom du er usikker på hvorvidt du har krav på en bistandsadvokat eller ikke.

Dersom offeret er under 18 år når den kriminelle handlinger skjer, vil offerets pårørende ha krav på bistandsadvokat. I andre alvorlige tilfeller vil etterlatte i enkelte tilfeller også ha krav på bistandsadvokat.

Bistandsadvokat og rettssaken

Dersom fornærmede eller eventuelle etterlatte har krav på en bistandsadvokat, er det fornærmede som skal forklare seg før tiltalte forklarer seg. I de tilfellene der det er etterlatte som skal forklare seg, kan retten bestemme at de skal forklare seg før tiltalte. Fornærmede og de etterlatte har rett til å kommentere bevisførselen underveis i hovedforhandlingen, men dette bør gjøres i samråd med bistandsadvokaten.

Ved voldtekt har man en ubetinget rett til bistandsadvokat.

 

Behov for en bistandsadvokat?

Har du blitt utsatt for krenkelse og er usikker på om du har krav på bistandsadvokat? Lurer du på hvordan du skal gå frem for at dine rettigheter skal bli ivaretatt? Ta kontakt med en av våre advokater for en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Du kan også fylle ut skjemaet under og så vil en av våre advokater kontakte med deg.

Vanlige spørsmål

Hva er en bistandsadvokat?

Det er en advokat som skal ivareta dine interesser og rettigheter som fornærmet i en straffesak. Advokaten vil bistå under etterforskningen, i kontakt med politiet og under rettssaken.

Hva koster en bistandsadvokat?

Advokaten blir godtgjort av det offentlige, og koster således ingenting for fornærmede. Ta kontakt med Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har behov for bistandsadvokat. Vi er landets mest spesialiserte advokatfirma for voldsofre, og samarbeider med Vi tror deg-stiftelsen, Utsattmann og Landsforeningen for voldsofre.

Må jeg ha en bistandsadvokat for å kunne fremme et erstatningkrav?

Det er ikke en forutsetning at du må ha bistandsadvokat for å fremme et erstatningskrav.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!