Erstatning ved trafikkskade
Dersom du har blitt skadet i trafikken vil du etter all sannsynlighet ha krav på erstatning...
Erstatning etter yrkesskade
Er du påført en skade eller sykdom på jobben? Da kan det være en yrkesskade. Arbeidsgive...
Voldsoffererstatning
Mennesker som har blitt utsatt for vold, seksuelle overgrep, ran, trusler, frihetsberøvelse elle...
Bistandsadvokat
En bistandsadvokat er en advokat som bistår og ivaretar interessene til fornærmede som ha...
Erstatning etter nakkesleng (whiplash)
Nakkeskader i form av nakkesleng er hyppig forekommende i forbindelse med ulykker. Særlig v...
Vold i nære relasjoner
Hvert år blir ca. 20 000 kvinner i Norge utsatt for vold og an...
Aktuelt
Psykisk vold (anmeldelse, erstatning, advokathjelp mv)
Har du blitt utsatt for psykisk vold av en person du står i nær relasjon med, og vurderer ...
Yrkesskadeerstatning etter vold på arbeidsplassen
Blir du skadet etter å ha blitt utsatt for v...
Erstatningsansvar
Har du vært utsatt for en skade og mistenker at du har et erstatningskrav mot skadevolder? ...
Erstatning fra barnevernet
I de tilfeller barnevernet har sviktet et barn i barndommen kan vedkommende ha krav på erst...
Erstatning etter diskriminering?
Har du blitt utsatt for diskriminering grunnet din legning eller hudfarge? Eller har arbeids...
Erstatningsansvar for barn?
Har barnet ditt forårsaket skade? Foreldre er pliktig til å erstatte skade voldt av barn o...

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!

    Våre advokater og ansatte