Aktuelt
Erstatning som følge av hørselsskade
Hørselsskade er en av de vanligste yrkesskadene som gir grunnlag for erstatning. Dersom du ...
1.1 Begrepsbruk og forståelse av volden
Vold i nære relasjoner er ikke et ensartet fenomen. Det kan være ulike former for vold, volden kan...
leksikon
Farlig bedrift ...
Erstatning etter personskade
Ved personskade kan en i mange tilfelle ha krav på erstatning. Hvorvidt en har krav på kompensasjo...
Aktører innen norsk erstatningsrett
En liste over aktører innen norsk forsikrings- og erstatningsrett, med særlig vekt på det som er ...
Eiendomsrett
Her vil du kunne lese artikler som omhandler eiendomsrettslige hendelser s...

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!

    Våre advokater og ansatte