Advokatfullmektig Eirik Teigstad bisto mannen som ble varig skadet etter et overfall i Oslo i 2008. Mannen ble tilkjent over 1,4 millioner kroner i voldsoffererstatning.

Vedkommende var på vei hjem fra en hyggelig kveld ute med noen venner da han ble utsatt for umotivert vold i Karl johansgate en sen høstkveld i 2008. Som følge av volden fikk han varige og omfattende hodeskader, i tillegg til psykiske traumer. Han ble arbeidsufør som følge av volden, og har dermed lidt et stort tap i form av tapt inntekt. Dette tapet har blitt erstattet fortløpende av Kontoret for voldsoffererstatning. I tillegg har han mottatt erstatning i form av menerstatning for tapt livskvalitet, og oppreisning for krenkelsen han var utsatt for. Han har nå nådd den øvre grensen for hva han kan motta i voldsoffererstatning

Les om saken i Dagbladet eller på NRK.

Advokatbistand ved søknad om voldsoffererstatning

Dersom du har blitt utsatt for vold eller andre krenkelser så kan det være at du har krav på voldsoffererstatning. Kontakt Eirik Teigstad ved å ringe 932 83 220, eller ved å benytte skjemaet nedenfor. Advokatutgifter dekkes som regel av offentlige ordninger i denne type saker.