Force majeure er en begivenhet som kommer utenfra og med så stor styrke at det er umulig å forsikre seg mot denne begivenheten. For eksempel naturkatastrofer, krig, terror og atomkatastrofer. Force majeure vil kunne ha betydning i det fleste erstatning/forsikringsforhold. Dersom en force majeure-begivenhet er hovedårsaken til skaden, vil dette ofte innebære ansvarsfrihet. Force majeure er hjemlet i rettspraksis, og de fleste forsikringsavtaler inneholder en force majeure-klausul. Forsikringsselskapene unngår da ruin ved større katastrofer.