Erstatning etter bilulykke

Av advokat Eirik Teigstad  M: teigstad@advokat-teigstad.no  T: 22 34 30 00

Erstatningsansvar ved bilulykke

Biler volder enormt mye skade mtp. det store antallet bilulykker. Derfor er det behov for bilansvarsloven. Bilansvaret er et objektivt ansvar som gjelder skader som biler og andre motorvogner påfører (“gjer”), bilansvarsloven § 1. Man er pliktig å tegne slik ansvarsforsikring. Loven omfatter enhver skadelidt, også personskade på passasjerer og sjåføren.

Bilansvaret er en forsikring bileieren tegner for at det skal dekke eventuelt ansvar ved skadeforvoldelse. Bileieren har altså ansvarsforsikring, og skadelidte som har blitt trafikkskadd i bilulykke har dermed et direkte krav mot forsikringsselskapet.

Utmåling av erstatning etter bilulykke

Det er vanlige utmålingsregler som gjelder ved utmåling av erstatning etter bilulykke, jfr. bilansvarsloven § 6. Det er dog grense for hvor høy erstatningen kan være, men det gjelder ikke personskade etter bilulykke. Når Peder Ås blir trafikkskadet i en bilulykke, kan han derfor kreve erstatning for nakkeslengskaden(whiplash) direkte av forsikringsselskapet.

Det finnes noen spesielle medvirkningsregler i bilansvarsloven som kan medføre at skadelidte som har medvirket til skaden kan få lavere erstatning, jfr. bilansvarsloven § 7.

Erstatning ved sammenstøt

Ved sammenstøt gjelder bilansvarsloven § 8. Utgangspunkt er at en bilulykke som består av kollisjon med annen bil ikke medfører ansvar for den andre bilen. Unntakene er a) uaktsomhet fra fører, b) teknisk svikt og c) strid med trafikkreglene. Det er altså nesten ingenting som ikke dekkes av unntakene! Har begge vært uaktsomme, blir det skylddeling.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!