26. Juni 2014 | Ble tilkjent 2 millioner kroner i erstatning etter vold i nære relasjoner

Bistandsdvokat Eirik Teigstad bisto en familie som ble utsatt for vold i nære relasjoner gjennom en årrekke fra ektemannen/far. Familien er nå blitt tilkjent 2 millioner kroner fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Familien kom til Norge fra midtøsten på 90-tallet. Gjerningsmannen ble dømt i Oslo tingrett for å ha utsatt hele familien for vold i nære relasjoner gjennom nesten 20 år.

Teigstad bisto deretter familien til å kreve voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning, og familien ble tilkjent totalt kroner 2 millioner i menerstatning, inntektstap, hjemmearbeidstap og oppreisning.

Les mer om saken i Dagbladet.

Bistandsadvokat og voldsoffererstatning etter vold i nære relasjoner

Den som er utsatt for vold i nære relasjoner har ubetinget krav på bistandsadvokat allerede før anmeldelse er inngitt. Kostnadene til advokatbistand bæres da av det offentlige, og det er advokaten man henvender seg til som tar seg av søknad om oppnevning. Bistandsadvokaten vil ta seg av arbeidet med voldsoffererstatning i en evt. straffesak og ovenfor voldsoffermyndighetene.

Personskadegruppen hos Advokatfirmaet Teigstad bistår klienter over hele landet i saker om vold i nære relasjoner. Kontakt oss dersom du har spørsmål vedrørende anmeldelse eller erstatning.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!