Force majeure

Force majeure

Force majeure er en begivenhet som kommer utenfra og med så stor styrke at det er umulig å forsikre seg mot denne begivenheten. For eksempel naturkatastrofer, krig, terror og atomkatastrofer. Force majeure vil kunne ha betydning i det fleste erstatning/forsikringsforhold. Dersom en force majeure-begivenhet er hovedårsaken til skaden, vil dette ofte innebære ansvarsfrihet. Force majeure er hjemlet i rettspraksis, og de fleste forsikringsavtaler inneholder en force majeure-klausul. Forsikringsselskapene unngår da ruin ved større katastrofer.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!