Litteratur og andre kilder angitt ved forkortelser

Fagernæs: Fagernæs, S: Håndbok i skatterett og ligning. Ajourført ved Ulf Werner Andersen. Oslo 1984

Kjønstad 77: Kjønstad, Asbjørn: Trygd og erstatning ved personskade. Oslo 1977.

Kjønstad 79: Kjønstad, Asbjørn: Yrkesskadetrygden. Oslo 1979.

Kjønstad 82: Kjønstad, Asbjørn: En høyesterettsdom med millionerstatning ved personskade ( Rt-1981-138 ). Lov og Rett 1982 s 3 .

Kjønstad Yrkesvalghemminger: Kjønstad, Asbjørn: Erstatning ved yrkesvalghemminger. Lov og Rett 1982 s 487 .

Kjønstad 85: Kjønstad, Asbjørn: Erstatning for tap av forsørger. LoR 1985 s 67 .

Lødrup 83: Lødrup, Peter: Erstatningsberegningen ved personskader. 2. utg. Oslo 1983.

Lødrup 85: Lødrup, Peter: Lærebok i erstatningrett. Oslo 1985.

Nygaard: Nygaard, Nils: Skade og ansvar. 3. utg. Bergen 1984.

Nygaard 85: Nygaard, Nils: Skatt og skade. Bergen 1985.

Ryel: Ryel, Marius: Skadelidtes medvirkning. JV 1985 s 187.

Selvig 84: Selvig, Erling: Hovedtendenser i norsk erstatningsrett. JV 1984 s 87.

Skatteloven, Kommentarutgave: Greni, Sven Rune, Syversen, Jan og Trosvik, Kristian: Skatteloven Kommentarutgaven 1984. Oslo 1984.

Skedsmo: Skedsmo, Knut: Erstatningsoppgjøret etter « Alexander L Kielland »-ulykken. Institutt for privatrett stensilserie nr 86. Oslo 1982.

Vinding Kruse: Vinding Kruse, A: Erstatningsretten. 4. udg. 1986.

Zimmer: Zimmer, Fredrik: Skatt og erstatning ved personskade og død. I Rett og humanisme. Festskrift til Kristen Andersen s 355 . Oslo 1977.

Innst. 71: Innstilling fra Erstatningslovkomiteen 1971.

Prp. 72: Ot.prp.nr.4 (1972-1973) .

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!