Search results for: pasientskadeerstatning

/Search: pasientskadeerstatning
­

Need a new search?

If you didn't find what you were looking for, try a new search!

Fri rettshjelp ved personskade

By |September 22nd, 2011|

Hva er fri rettshjelp?
Fri rettshjelp er en ordning som skal sikre at ressurssvake skal få gratis rettshjelp, slik at de blir bedre stilt til å ivareta sine rettigheter. Lov om fri rettshjelp sikrer rettshjelp og dekker salæret til rettshjelpere/advokater innenfor visse rettsområder og innenfor visse rammer hva angår tidsbruk. Fri rettshjelp kommer i tillegg til andre rettshjelpsordninger, […]

Comments Off on Fri rettshjelp ved personskade

Erstatning for uaktsomhet: Culparegelen

By |September 19th, 2011|

Av advokatfullmektig Eirik Teigstad  M: teigstad@advokat.no  T: 932 83 220
Erstatning for uaktsomhet/forsett. Den alminnelige culparegelen.

Culparegelen pålegger ansvar for uaktsom eller forsettlig skadeforvoldelse. Regelen pålegger ansvar for både personskade og tingsskade. Den som sykler med bind for øynene ned Karl johan og påfører noen en personskade vil måtte svare erstatning for dennes økonomiske tap/oppreisning/menerstatning(uaktsomhet/grov uaktsomhet). Den […]

Comments Off on Erstatning for uaktsomhet: Culparegelen

Hvor mye koster advokathjelp?

By |August 16th, 2011|

Mulighetene for å få dekket advokatsalæret av skadevolder er noe avhengig av hva slags ansvarsgrunnlag en står ovenfor.
Advokat, trafikkskade
Det ansvarlige forsikringsselskapet dekker som hovedregel utgiftene til juridisk bistand. Etter skadeserstatningsloven § 3-1 er det på det rene at “rimelige og nødvendige” utgifter til advokat i personskadesaker etter trafikkulykke inngår som en alminnelig del av erstatningen. […]

Comments Off on Hvor mye koster advokathjelp?

Pasientskade

By |August 13th, 2011|

Dersom du har blitt påført en personskade under behandling i helsevesenet kan du ha krav på erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning. Ettersom det ligger i helsevesenets natur at behandling alltid er forbundet med en viss risiko for skade, er det en forutsetning for pasientskadeerstatning at skaden skyldes en svikt i behandlingen.

Rent praktisk består saksbehandlingen i Norsk […]

Comments Off on Pasientskade