Engangserstatning

Ved erstatning for personskade og tap av forsørger betales erstatningen som hovedregel som engangserstatning. Begrunnelsen for denne hovedregelen er at skadelidte selv skal kunne forvalte engangserstatningen og dermed sikre seg samme levestandard som uten skaden. Det var og vanskelig å tenke en alternativ verdisikring av midlene.

Eksempel fra trafikkulykke:

Ola pådrar seg trafikkskade i form av nakkesleng i en bilulykke, og klarer ikke jobbe på grunn av nakkeskaden. Han får arbeidsavklaringspenger og etterhvert uførepensjon av NAV, og faller utenfor arbeidslivet. Han krever erstatning av forsikringsselskapet som har bilansvaret, og krever dekket menerstatning og økonomisk tap. Mesteparten av det økonomiske tapet består av fremtidig inntektstap. Hans fremtidige tap kapitaliseres og neddiskonteres slik at han ikke skal “tjene” på erstatningen.

Skadeserstatningsloven § 3-9. (engangserstatning eller terminvise beløp.)

Erstatning for personskade og tap av forsørger fastsettes til en engangssum, med mindre retten av særlige grunner finner å burde fastsette erstatningen helt eller delvis til terminbeløp. For betaling av terminbeløp kan den erstatningsansvarlige pålegges å stille sikkerhet. Når det finnes grunn til det, kan tingretten i den rettskrets der skadelidte har alminnelig verneting, etter begjæring av en part ved kjennelse helt eller delvis omgjøre terminbeløp til engangserstatning.

Kontakt en advokat dersom du har fått et tilbud fra et forsikringsselskap

Dersom du er yrkesskadet eller trafikkskadet kan du ta kontakt med en advokat med særlig innsikt innen trafikkskader og yrkesskader. Oftest er advokathjelpen gratis fordi forsikringsselskapet plikter å erstatte advoktutgifter. I andre tilfelle kan du og ha krav på fri rettshjelp om du har inntekt under en viss inntektsgrense. Les mer om hva erstatningsadvokaten kan hjelpe deg med her.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Uncategorized