26. Juni 2014 | Fikk 150 000 kroner i voldsoffererstatning etter henlagt voldtektssak

Bistandsadvokat Eirik Teigstad bisto en ung kvinne som anmeldte en bekjent for voldtekt som fant sted i hennes eget hjem. Politiet henla saken. Kvinnen fikk likevel voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstning.

Det er en kjensgjerning at svært mange voldtektssaker blir henlagt som følge av bevisets stilling. Dette er en følge av det strenge beviskravet som gjelder for å dømme noen til straff. Politiet tar ikke ut tiltalte med mindre de er overbevist om at de kan bevise skyld utover enhver rimelig tvil. Det er viktig å merke seg at dette ikke betyr at politiet ikke tror på fornærmedes forklaring.

Man kan likevel få voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning. I erstatningssaker gjelder en annen bevisbyrde, nemlig kvalifisert sannsynlighetsovervekt, som er vesentlig enklere å oppfylle enn “utover enhver fornuftig tvil”. Vi ser derfor at mange av våre klienter kan få voldsoffererstatning for voldtektssaken selv om den er henlagt.

Kontakt Advokatfirmaet Teigstad dersom du ønsker bistand i en liknende sak. I slike saker har fornærmede ubetinget krav på bistandsadvokat på det offentliges regning.

Se søknad om voldsoffererstatning.

Les mer om Nachspielvoldtekt her.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!