Search results for: forsikring

/Search: forsikring
­

Need a new search?

If you didn't find what you were looking for, try a new search!

Voldsoffererstatning i form av oppreisningserstatning etter familievold og seksuelt overgrep

By |May 31st, 2018|

En kvinne var blitt utsatt for familievold og seksuelt overgrep av en nærstående. Erstatningsnemnda fant et tilfelle av seksuelt overgrep som klart sannsynliggjort, og hun ble tilkjent 50 000 kroner i oppreisningserstatning.

Erstatningsnemnda for voldsofre – vedtak – ENV-2016-2029

 

Politianmeldt:
Seksuelle overgrep ble anmeldt 11.05.2004 og 25.01.2006 til X politidistrikt. De resterende forholdene er ikke anmeldt.

 

Rettsgrunnlag:
Voldsoffererstatningsloven

NN skal ha […]

Comments Off on Voldsoffererstatning i form av oppreisningserstatning etter familievold og seksuelt overgrep

Egenandelstak

By |June 26th, 2014|

Pasienter belastes som kjent med en egenandel når de mottar helsehjelp i Norge. Folketrygden opererer imidlertid med et egenandelstak slik at egenandelen for hvert enkelt år er begrenset til et beløp som inflasjonsjusteres hvert år.
Egenandelstak 1
Egenandelstak 1 gjelder følgende:

lege
psykolog
poliklinikk (sykehus)
røntgeninstitutt
pasientreiser
medisiner og utstyr på blå resept

Egenandelstak 1 de siste årene:

2004    kr. 1550,-
2005    kr. 1585,-
2006    kr. 1615,-
2007   […]

Comments Off on Egenandelstak

Erstatningsadvokat

By |October 7th, 2012|

ERSTATNINGSADVOKAT: La en av våre erstatningsadvokater bistå deg dersom du er skadet i trafikken, på jobb, i helsevesenet eller som følge av vold.
Erstatningsadvokat ved yrkesskader og trafikkskader
Yrkesskade
Den som er skadet i en arbeidsulykke vil kunne ha krav på erstatning fra forsikringsselskapet, samt ytelser fra NAV. Etter folketrygdloven skal behandlingsutgifter ved yrkesskade dekkes av folketrygden. Men […]

Comments Off on Erstatningsadvokat

13. Juni 2012 | LTN bytter navn til Personskadeforbundet

By |June 13th, 2012|

Landsforeningen for trafikkskadde i Norge bytter navn til Personskadeforbundet. Dette for å gjenspeile at de jobber bredere enn med trafikkskadde.

LTN jobbet både for yrkesskadde, trafikkskadde, voldsofre og de som har blitt utsatt for pasientskade samt ulykker på fritiden. Foreningen er derfor besluttet å endre navn til Personskadeforbundet LTN. Foreningen bistår medlemmer i spørsmål om erstatning, […]

Comments Off on 13. Juni 2012 | LTN bytter navn til Personskadeforbundet

Personskadeforbundet

By |June 13th, 2012|

Personskadeforbundet, tidligere Landsforeningen for trafikkskadde, er norges største organisasjon for mennesker med personskade som følge av ulykke. Personskadeforbundet kjemper for rettighetene til de som er utsatt for trafikkskade, yrkesskade eller har vært utsatt for andre ulykker.

Personskadeforbundet ble etablert i 1984, og tilbyr rådgivning og bistand i forbindelse med erstatning, forsikring og trygderettigheter.  Personskadeforbundet arbeider også […]

Comments Off on Personskadeforbundet

Menerstatning yrkesskade

By |March 9th, 2012|

Ved betydelig og varig yrkesskade vil man kunne ha krav på menerstatning fra NAV, og menerstatning fra yrkesskadeforsikreren.

Menerstatning er en kompensasjon for ikke-økomomisk tap, som skal dekke tapt livsutfoldelse etter en yrkesskade. Livsutfoldelsen blir mer begrenset jo mer alvorlig yrkesskaden er. Dette er det tatt høyde for i beregningsreglene, slik at svært alvorlige skader utløser høyere erstatning enn […]

Comments Off on Menerstatning yrkesskade

Advokat Eirik Teigstad

By |March 8th, 2012|

Kontaktinformasjon

Tlf.: 932 83 220
E-post: teigstad@advokat-teigstad.no
Torggata 10, 0181 Oslo

Kompetanseområder
Eirik Teigstad er advokat og driver Advokatfirmaet Teigstad AS, og jobber særlig med erstatning etter yrkesskade og trafikkskade. Han påtar seg også oppdrag som bistandsadvokat, og bistår klienter over hele landet med å søke voldsoffererstatning.

Pressebilde 1 | Pressebilde 2
Utdannelse og bakgrunn

Advokatfirmaet Teigstad AS […]

Comments Off on Advokat Eirik Teigstad

17. feb. 2012 | Høyere voldsoffererstatning

By |February 17th, 2012|

Av advokatfullmektig Eirik Teigstad  M: teigstad@advokat.no  T: 932 83 220

Regjeringen foreslår å heve maksgrensen på voldsoffererstatning til 4,7 millioner kroner. Grensen for det høyeste beløpet man kan få i voldsoffererstatning etter nåværende regler er ca. 3,1 millioner kroner.
Voldsoffererstatningens maksgrense

Det har lenge vært en debatt hvorvidt det i det hele tatt burde være en maksgrense for […]

Comments Off on 17. feb. 2012 | Høyere voldsoffererstatning

2. feb. 2012 | Erstatning for mobbing

By |February 2nd, 2012|

Av advokatfullmektig Eirik Teigstad  M: teigstad@advokat.no  T: 932 83 220
Mobbeoffer fikk erstatning etter mobbing på skolen
Kristiandsand kommune er i Høyesterett dømt til å betale tidligere skoleelev nesten en million kroner i erstatning etter at eleven ble mobbet og trakassert på grunnskolen i tiden 1987-1993.
Kommunen burde grepet inn
Vedkommende ble utsatt for langvarig psykisk mobbing fra medelever. […]

Comments Off on 2. feb. 2012 | Erstatning for mobbing

Advokat ved yrkesskade

By |January 31st, 2012|

Av advokatfullmektig Eirik Teigstad  M: teigstad@advokat.no  T: 932 83 220
Ta kontakt med en advokat dersom du har blitt utsatt for yrkesskade
Dersom du har blitt utsatt for yrkesskade kan du ha krav på erstatning fra forsikringsselskapet. I denne forbindelse er det viktig at du melder kravet innen visse frister, slik at erstatningskravet ikke foreldes. Ta kontakt […]

Comments Off on Advokat ved yrkesskade